Hudební léto v Jezeří 2018

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP

jezeri 2017web

4. 8. 2018 – 1. 9. 2018 (pět sobot) na Státním zámku Jezeří

Festival Hudební léto vJezeří navazuje naslavnou hudební tradici zámku. Její největší rozkvět je spojen spůsobením knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze, který zde nakonci 18.století nechal vybudovat zámecké divadlo. Při jeho letních pobytech na zámku Jezeří ho provázel jeho stálý hudební soubor, složený zvynikajících virtuosů. Josef Lobkowitz byl sám výborný hudebník svytříbeným vkusem, ale také jeden znejvlivnějších hudebních mecenášů. Záleželo mu nejen navynikající úrovni zdejších provedení, ale toužil také ponejmodernějších hudebních novinkách.
Ta zvědavost a vzrušení, než zazní skladba, kterou ještě nikdo neslyšel, … která právě vznikla. To očekávání, než zazní hudba, která už byla dávno zapomenuta a kterou nikdo zžijících nikdy neslyšel. To dobrodružství, kdy zpopsaného papíru vzejde něco nádherného.
Tato vášeň inspirovala nejen nás, ale i představitele Města Horní Jiřetín - přímo pro město byla objednán smyčcový kvartet. Máme to potěšení oznámit Vám, že jeho premiéru uvedeme nazahajovacím koncertě letošního sedmého ročníku festivalu. Vedle Smyčcového kvartetu pro Horní Jiřetín od Jiřího Sychy, zazní též klavírní kvintet Beethovenova blízkého přítele, též vynikajícího skladatele a klavírního virtuosa Ferdinanda Riese, jehož deníku vděčíme za řadu informací o Beethovenovi.
Druhý koncert festivalu bude zcela unikátní událost v novodobých dějinách zámku. Uvedeme zde voriginálním orchestrálním obsazení Sinfonii C dur a Klavírní koncert Es dur lobkovického kapelníka Johanna Josepha Röslera. Tato novodobá premiéra je spojena snahrávkou těchto děl a též s vydáním Röslerových klavírních koncertů.
Koncert 8.8.2018 je věnován nejtypičtějšímu žánru století sosmnáctkou nazačátku – písni. Vystoupení předního současného interpreta tohoto žánru Jana Kobowa Vám dá nahlédnout doduší skladatelů i básníků právě vroce 1818. Koncert je spojen snáslednými mistrovskými interpretačními kurzy.
Hornímu Jiřetínu a jeho nejslavnějšímu rodákovi Františku Josefovi Gläserovi bude věnován poslední srpnový koncert festivalu, pojatý jako scénické obrazy z různých dob zámku. Inspirací kněmu se stala dvě Gläserova představení: Duch Nigilibigili a vtipná aktuální fraška s názvem 1723-1823-1923. Hlavní obsah představení budou tvořit momenty zGläserova života a jeho hudba – rok1818. Druhé dějství nás zavede do roku 1918 a třetí do současnosti. Rokem 2018 nás bude provázet skladba hudebního alchymisty Vincenta Flückigera, vníž propojí zvuk elektronických a historických nástrojů.
Závěrečné představení festivalu nechá zámek ožít elfí magií: Pohádkový příběh Franze Fühmanna na motivy Snu noci svatojánské nechá ožít hudbou Henry Purcella Batzdorfer Hofkapelle.

PROGRAM

 

Hudební léto v Jezeří 2017

ve znamení obnovy zámeckého divadla

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP

jezeri 2017web

29. 7. – 26. 8. 2017 (o všech víkendech) na Státním zámku Jezeří

Festival Hudební léto v Jezeří již tradičně uvádí díla z nejslavnější doby zámku Jezeří – přelomu 18. a 19. století, kdy byl zámek nejoblíbenější rezidencí knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkowitze. Na letošním šestém ročníku bychom kromě provedení, která se snaží co nejvíce vystihnout dobový styl (smyčcové kvartety J. Haydna, koncert kdysi neobyčejně populární skleněné harmoniky, madrigaly C. Monteverdiho), rádi uvedli i představení, která tento specifický styl propojují s novými impulsy (scénické provedení kantát Ferdinanda Paëra, transkripce Gluckova Orfea a Eurydiky ve spojení s černým divadlem, kompozice Jiřího Sychy pro dobové nástroje napsaná přímo pro festival).
Tyto jevištní skici mají symbolicky korespondovat s již konkrétním termínem začátku rekonstrukce zámeckého divadla (2017) a směřovat k operní sezóně po dokončení obnovy. Na letošním festivalu připomeneme také některá hudební výročí: 230 let od úmrtí Christopha Willibalda Glucka (jeho pamětní deska byla odhalena v rámci festivalu 2014) a 450. výročí narození Claudia Monteverdiho. Provedení jeho madrigalů by mělo rozeznít různé prostory zámku včetně zámeckého nádvoří a dotvořit pestrý obraz s nímž bude hudba na Jezeří letos propojena.

Hrát se bude již tradičně naoriginálních nástrojích nebo jejich kopiích a v duchu dobové interpretace. Jako každoročně Vás zveme na občerstvení a procházky zámeckou zahradou o přestávkách a pro zájemce bude opět organizována doprava z Prahy se zastávkami po cestě.

PROGRAM

 

 

Hudební léto v Jezeří 2015

Lobkovická kapela v evropském kontextu aneb úspěchy na Vídeňském kongresu 1814-1815

 Pod patronátem doc. JUDr. Pavla Svobody PhD., D. E. A., poslance a předsedy právního výboru EP

jezeri2015web

o všech srpnových víkendech na Státním zámku Jezeří

Čtvrtý ročník festivalu Hudební léto v Jezeří již tradičně prezentuje díla skladatelů, kteří se aktivně účastnili proslulých hudebních produkcí na zámku Jezeří na sklonku 18. a začátku 19. století. Tentokrát jsou jednotlivé koncerty propojeny tématem Vídeňského kongresu (1. 10. 1814 – 9. 6. 1815).

Toto setkání nejvýznamnějších politických osobností tehdejší Evropy přineslo nejen mír po napoleonských válkách, ale stalo se také obrovskou kulturní událostí.

„Čestná místa zaujímali hostitelé rakouský císař František I., jeho ministr Metternich a hosté ruský car Alexandr I., pruský král Bedřich Vilém III., anglický vévoda z Wellingtonu, francouzský diplomat Talleyrand a jiní. Vídeň přivítala vzácné hosty s velkou okázalostí. Na ulicích, v salónech a v divadlech bylo všude přes pokročilý zimní čas plno ruchu, veselí a optimismu…

Před zahájením jednání na kongresu, i při jednání, pořádali hostitelé, hosté i přední domácí a cizí umělci a činitelé kulturního a politického života četné zábavy, plesy, hostiny, koncerty a představení, jež se těšila stejné ne-li větší pozornosti obyvatelstva než samotná diplomatická jednání.“

Friedrich von Gentz v dopise 27. září 1814

imageHJD2015 D8

Pro mnohé skladatele se stala Vídeňská konference opravdovým zlomem v kariéře. Vedle zavedených skladatelů jako Salieriho a Jelínka nebo Vranického se zde konečně dostalo skutečné slávy i finančního ocenění právě Beethovenovi. A proslavili se zde i skladatelé doposud známí jen regionálně jako např. Beethovenův vrstevník a přítel Jan Josef Rösler. Opravdu hvězdný úspěch zde slavil také Ignaz Moscheles nebo Johann Nepomuk Hummel. Schubert zde slavil své 18. narozeniny a speciálně pro Kongres zkomponoval několik děl, byť intimnějšího rázu než všechny ty „bitevní a vítězné“ symfonie. Z roku 1815 pochází jeho snad nejslavnější píseň “Gretchen am Spinnrade”.

Na Vídeňském kongresu byly navazovány nejen skvělé kontakty pro budoucí angažmá a objednávky skladeb, ale vznikala a prohlubovala se zde také mnohá hudební přátelství.

Po stodenním krátkém přerušení Kongresu Napoleonem následovalo relativně dlouhé období stabilních hranic a jednotlivé umělecké kariéry tak měly příležitost dozrát.

Vídeňský kongres nás dnes po 200 letech inspiruje k ideji propojit hudebníky z různých částí Evropy a zapojit zámek Jezeří do evropského hudebního dění nejen pasivně jako pořadatele koncertů, ale i aktivně: objednávkou soudobé skladby basilejského sampler skladatele Vincenta Flückigera, spoluprací s festivaly v Želivě, Košicích, lotyšském Rezekne a se spolkem Kulturfreunde Lobkowitz v bavorském Neustadtu an der Waldnaab (s obdobným původně lobkovickým zámkem), vytváření uměleckých produkcí ve spolupráci umělců různých zemí, ale i podněty k tvorbě nových uměleckých uskupení (Ensemble Eisenberg, vznikl 2013 v Jezeří).

 

vrahem z pomsty web

VRAHEM Z POMSTY

/ASSASSINO PER VENDETTA/

Komorní komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera

ve středu 12. října v 19 hod.

Divadlo Rokoko

bližší informace,vstupné , rezervace ZDE

asistent režie - Jakub Fischer
a
 
(historické nástroje)
Jana Chytilová, Jiří Sycha - housle
Ivo Anýž - viola, Ilze Grudule- violoncello
Alena Hönigová - fortepiano
 
Komická opera lobkovického kapelníka Jana Josefa Röslera (1771 – 1812) byla zamýšlena jako parodie na tehdejší italskou operu. Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož i hodinová délka činí z opery zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s vážnou hudbou. Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou interpretaci i originalitu řady prvků Röslerovy kompozice.
Děj opery je klasickým příběhem italské vendetty. Mladý šlechtic z Medana Riccardo přišel o majetek, šlechtickou hodnost i o čest. Ze své situace vidí jediné východisko – dát se k loupežníkům a pomstít sebe i svého chřadnoucího otce, který byl odsouzen ke ztrátě majetku a k vyhnanství. Terčem jeho pomsty je syn onoho soudce - šlechtic Fernando z Janova. Riccardo ho chce zasáhnout na nejcitlivějším místě a unese jeho ženu Isabellu. S čím ale nepočítal je, že se do ní zamiluje.
Zajiskří láska i v srdci Isabelly a jak se rozhodne? Podaří se ji Fernandovi nakonec nalézt i přesto, že mu život komplikuje jeho líný, vykutálený sluha? To vše se divák dozví, nechá-li se provést dramatickými plochami, lyrickými pasážemi i humornými momenty Röslerovy opery a vše zažije někdy i z bezprostřední blízkosti.
Inscenace Miroslava Rovenského je zasazena do prostředí tiskařské dílny 30. let 20. století. Práce s nejjednoduššími scénickými prvky nechá vyniknout sílu hudby i autentické výkony vynikajících sólistů. Opera je opatřena českými titulky.

 Na videoukázku se podívejte ZDE.

 

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

logo blatno

Pořádá obec Blatno
a
Římskokatolická farnost – děkanství Jirkov