Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách

je nezisková organizace, která organizuje festivaly, koncerty a představení barokní a raně romantické hudby. Zaměřuje se na vše nové ve staré hudbě: uvádí novodobé premiéry, reflektuje nejnovější poznatky týkající se stylové intepretace, podporuje spolupráci umělců různých národností. Hledá propojení a souvislosti s dalšími žánry a pravidelně uvádí i premiéry soudobých skladeb.

Člen asociace veřejně prospěšných organizací ČR

avpocr lg CLEN C negativni 2